Skip to main content
Maltepe Bölgesi - Mekim

Bize Dair Kısa Bilgiler

VİZYONUMUZ

İstikbal sağlam bir mazinindir. Sağlam bir mazi üzerine kuvvetli, sağlam ve müstakim bir istikbal inşa etmekte: aklın, kalbin ve insanı insan yapan bütün değerlerin ortak ve vazgeçilmez değeridir, hedefidir.     Maltepe Eğitim Kültür İlim Derneği olarak vizyonumuzun en önemli gayesi; kökü, sağlam bir mazi olan maddi ve manevi değerlerimizin üzerine; zaruret, ihtilaf ve cehalet düşmanları ile savaşan, san’at, marifet, ittifak silahını kuşanmış, iman, adalet, fazilet, sadakat, sanat harcından yoğrulmuş, Vatanımızın ve Milletimizin madden ve manen her alanda terakki ve teali etmesini dert edinmiş  gaye ve gayret kahramanları yetiştirmektir.


MİSYONUMUZ

Maltepe Eğitim Kültür İlim Derneği olarak misyonumuz yukarıda bahsedilen gaye ve gayret ekseninde, bu harcı yapabilecek ve gerekli olan tüm maddi ve manevi unsurları kullanarak gaye ve gayrete yönelik sosyal ve içtimai, manevi fazilet saçan, birikim sahibi, kalem ve kelam erbabı ile istikbal için hedeflenen Nesl-i Cedid (Vatanına, milletine, bizi biz yapan özdeğerlerimize sahip çıkan) için gerekli çalışmaları, bunlara yönelik alt yapıyı, gerekli şartları, maddi ve manevi olanakları hazırlayarak hizmete sunmaktır.