Duyurular

Geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza eylesin.

Geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza eylesin. Cenab -ı Mevla memleketimizi semâvi ve arzi her türlü bela  ve musibetlerden muhafaza eylesin. İzmir depreminde vefat eden kardeşlerimize…
Duyurular

FRANSIZ ÜRÜNLERİNE BOYKOT

  Bediüzzaman'a zurefadan biri bir gün, irfanıyla mütenasib bir esvab giymesi lüzumundan bahseder. Müşarünileyh de: "Siz, Avusturya'ya güya boykot yapıyorsunuz, hem onun gönderdiği kalpakları giyiyorsunuz.…
Duyurular

KORONA VİRÜS SALGINI HAKKINDA MÜNTESİPLERİMİZE DUYURUDUR

KORONA VİRÜS SALGINI HAKKINDA MÜNTESİPLERİMİZE DUYURUDUR "Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a…

Kur'an-ı Kerim

“Kur’an hem zikirdir hem fikirdir hem hikmettir hem ilimdir hem hakikattir hem şeriattır hem sadırlara şifa, mü’minlere hüda ve rahmettir.” (Mesnevi-i Nuriye, Habbe)

Dünya ve Ahiret saadetimizin reçetesi olan Kur’an ı Kerimi okumayı öğrenmek isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Risale-i Nur Külliyatı

Risale-i Nur, nasıl bir tefsirdir?

Tefsir iki kısımdır. Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur’anın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve isbat ederler. İkinci kısım tefsir ise: Kur’anın imanî olan hakikatlarını kuvvetli hüccetlerle beyan ve isbat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zahir malûm tefsirler, bu kısmı bazan mücmel bir tarzda dercediyorlar; fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannid feylesofları da susturan bir manevî tefsirdir.

Risale-i Nur sübjektif nazariye ve mütalaalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur’anın hakikatlarını rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arzedilen bir külliyattır.

Risale-i Nur!.. Kur’an âyetlerinin nurlu bir tefsiri…Baştan başa iman ve tevhid hakikatlarıyla müberhen…Her sınıf halkın anlayışına göre hazırlanmış…Müsbet ilimlerle mücehhez…Vesveseli şübhecileri ikna ediyor…En avamdan en havassa kadar herkese hitab edip, en muannid feylesofları dahi teslime mecbur ediyor…

Risale-i Nur!.. Nurlu bir külliyat…Yüzotuz eser…Büyüklü küçüklü risaleler halinde…Asrın ihtiyaçlarına tam cevab verir…Aklı ve kalbi tatmin eder…Kur’an-ı Kerim’in yirminci asırdaki -lafzî değil- manevî tefsiri…

İsbat ediyor!.. Akla gelen bütün istifhamları…Zerreden Güneş’e kadar iman mertebelerini…Vahdaniyet-i İlahiyeyi…Nübüvvetin hakikatını…

İsbat ediyor!.. Arz ve Semavat’ın tabakatından, melaike ve ruh bahsinden, zamanın hakikatından, haşir ve âhiretin vukuundan, Cennet ve Cehennem’in varlığından, ölümün mahiyet-i asliyesinden
Tarihçe-i Hayat

Covid 19 salgını nedeniyle öğrencilere yönelik faaliyetlerimize ara verilmiştir

"Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celbetmekle olur."
Bediüzzaman Said Nursi

Güncel videolarımızı sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

"Ben haklı bile olsa münakaşayı terk eden kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine kefilim" [Buhari]

Mekim Nedir?

Maltepe Eğitim Kültür İlim Derneği (MEKİM) Ahlaklı, edepli, imanlı, dürüst, samimi, ciddi nesiller yetiştirip bu nesillerin eliyle sağlıklı düşünen, barışı, adaleti hakkaniyeti, dürüstlüğü prensip hale getirmiş bir ülke ve dünya meydana getirmek yolunda, milli ve manevi değerlerimizin korunması (Dini, örfi, ahlaki) amacı ile Risale-i Nur Külliyatı eksenli, eğitici, ilmi, kültürel faaliyetlerde bulunan bir sivil toplum kuruluşudur.

Mekim Ne Amaçlar?

İstikbal sağlam bir mazinindir. Sağlam bir mazi üzerine kuvvetli, sağlam ve müstakim bir istikbal inşa etmekte: aklın, kalbin ve insanı insan yapan bütün değerlerin ortak ve vazgeçilmez değeridir, hedefidir.
Maltepe Eğitim Kültür İlim Derneği olarak gayemiz; kökü, sağlam bir mazi olan maddi ve manevi değerlerimizin üzerine; zaruret, ihtilaf ve cehalet düşmanları ile savaşan, san’at, marifet, ittifak silahını kuşanmış, iman, adalet, fazilet, sadakat, sanat harcından yoğrulmuş, Vatanımızın ve Milletimizin madden ve manen her alanda terakki ve teali etmesini dert edinmiş gaye ve gayret kahramanları yetiştirmektir.

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ فَعَسٰٓى اُو۬لٰٓئِكَ اَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ

"Allah'ın mescidlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'dan başkasından korkmayan kimseler imar ederler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır."

Tevbe Suresi 18. Ayet